Cookiepolitik og GDPR

På denne side kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger både i forbindelse med behandling i klinikken og ved besøg på hjemmesiden.

Læs om persondatapolitik (GDPR) ved behandling i klinikken her
Læs om cookiepolitik på hjemmesiden her


Persondatapolitik (GDPR) for patientbehandling

I forbindelse med dine behandlinger på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig eller dit barn.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk


Cookie- og privatlivspolitik hos Lone Ohm (Fysio Huset IVS)

Introduktion

Når du besøger min hjemmeside, bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre indholdet på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit står det uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem

Hvad er cookies?

Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende enhed, med formål om at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen, og sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Facebook
Instagram
Google Analytics

PERSONOPLYSNINGER

Generelt
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter min hjemmesiden, bliver der automatisk registreret sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden, fx ved at du tilmelder dig mit nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrerer dig som ny bruger/abonnent, hvis du benytter kontaktformularen eller ved øvrig brug af services eller køb.

Der bliver typisk indsamlet og behandlet følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

Sikkerhed
Dine personoplysninger bliver behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Der er selvfølgelig truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvendes oplysningerne til at optimere og forbedre indholdet på siden.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, oplysningerne er kendt, og såfremt der benyttes tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Jeg benytter mig derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af min virksomhed, og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger, såsom navn, e-mail m.m., vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Her anvendes kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.
Henvendelse herom kan ske til: loneohm@gmail.com.
Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at dine personoplysninger behandles på hjemmesiden, eller at behandlingen af dine personoplysninger skal begrænses, kan du også sende en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Lone Ohm (Fysio Huset Ivs)
Blåmunkevej 6
7500 Holstebro
Telefon: 26149888
E-mail: loneohm@gmail.com